Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013 by Lý Tưởng Người Việt
alt
 
Chúa làm những việc lạ lùng
Phaolô bắt đạo lại dùng truyền rao.
 
Chúa làm những sự tào lao
Phêrô đánh cá Ngài trao vương quyền.
 
Chúa làm toán kiểu điên điên 
Bỏ trăm tìm một con chiên lạc đàn.
 
Chúa làm những việc ngang ngang
Trong ngày Sabát dám mang chữa người.
 
Chúa làm những cái nực cười
Bảo người chết đã có mùi dậy mau.
 
Chúa làm ảo thuật như sau
Sáu chum nước lạnh đổi màu rượu ngon.
 
Chúa làm mỗi việc cỏn con
Ngồi vẽ xuống đất chẳng còn một ai 
 
Chúa hù mấy chú thuyền chài
Đi trên mặt nước khoan thai đến thuyền
 
Chúa làm việc qúa hóa ghiền
Vác cậy Thật Tự lên triền núi cao
 
Chết rồi còn làm đảo chao
Ba hôm sống lại đến chào "bình an"
 
Còn sai đi khắp thế gian
Rao truyền rửa tội trao ban khắp cùng.
 
Phaolô giết đạo như khùng!
Phêrô thì có anh hùng chi đâu?
 
Chúa mang đặt làm đầu tầu
Dẫn đưa giáo hội nhiệm mầu lạ thay!
 
Hai ngài mừng kính hôm nay
Con xin viết mấy lời này kính dâng. 
 
 
Trầm Hương Thơ 29.06.2013
 
Kính chúc qúy tu sĩ và qúy vị mừng thánh quan thầy Phêrô và Phaolô.
by Lý Tưởng Người Việt
"Mt cây làm chng nên non, 
Ba cây ch
m li nên hòn núi cao…"


"Đoàn kết thì sng, chia r là chết"

thinkingTư tưởng y chng cao siêu hay mi l gì nhưng vn là bài hc ca muôn đi, mà nếu nói ra, rt d b ném đá, cho là dy khôn, cao đo, lên lp

CSVN hin nay đang lúc thoái trào, không còn chính nghĩa. Dân chúng thì phn n vì nn cướp đt lan tràn, vì ti bán đt nhượng bin và tiếp tay Trung cng xâm lược ca đng! (1) Phong trào b đng và chng li đng ngày càng ln mnh trong ni b đng! (2) B Chính tr CSVN đang run s vì điu này,  và càng run s hơn khi người dân và các t chc đu tranh biết đoàn kết, chp nhn nhng d bit đ ngi li vi nhau. Ngày tàn ca CSVN sm hay mun tùy thuc rt nhiu vào s đoàn kết này. Nói cách khác, cuc chiến gia Chính nghĩa Quc gia và Tà linh Cng sn s mau chóng kết thúc khi ý thc đoàn kết gia người Vit Quc gia được nâng cao.

Chính vì thế, t my chc năm nay, có biết bao người thin chí, nhiu t chc đu tranh đã kêu gi và n lc to dng đoàn kết gia người Vit quc gia vi nhau. Nhưng rt tiếc, cho đến nay nhng n lc y vn chưa thành công, thm chí trong mt s cng đng Người Vit Hi ngoi, tình trng chia r ngày càng trm trng (3).

Ti sao thế? Người Vit Quc gia ai cũng mun dp b chế đ đc tài cng sn, thm chí quyết tâm cao đ phi thc hin được điu đó. Ai cũng biết: mun thc hin điu đó thìđiu ti cn thiết là phi đoàn kết. Nhưng ti sao mi n lc to đoàn kết sut my chc năm nay đu chưa đt được kết qu mong mun? Chúng ta cn tìm ra nguyên nhân. Có xác đnh được nguyên nhân, chúng ta mi sa cha được và mi có hy vng thành công.

Nguyên nhân sâu xa ca tình trng chia r, chưa đoàn kết được phi chăng nm ngay trong tâm thc ca đi đa s người Vit chúng ta?

Đi đa s người Vit chúng ta vn còn tâm thc đc tài đc đoán, mun mi người phi quan nim ging mình, suy nghĩ và hành đng như mình (4). Ai quan nim khác, suy nghĩ khác, quyết đnh khác vi mình là mình kết lun h sai. Rt nhiu người có khuynh hướng ly nhng suy nghĩ ca mình làm tiêu chun đ phán đoán đúng sai, tt xu. Ai suy nghĩ ging mình làđúng, suy nghĩ khác mình là sai; ai hành đng ging mình là tt, hành đng khác mình là xu.

Vi tâm thc đó mà không nm quyn bính trong tay thì nó không tác hi. Khi có quyn bính trong tay, dù ch nh nhoi trong mt tp th bé tí, là người ta sn sàng tn dng quyn bính y đ ép buc người khác phi suy nghĩ, hành đng theo ý mình, hoc theo nhng gì mình cho làđúng.

Tht thế, ch cn đ mt quan sát mt xã hi tht nh và gn gũi nht là gia đình mình, ta cũng nhn ra được tâm thc y. Trong các gia đình, dường như người làm ra tin nhiu nht và chi tr hu hết các chi phí trong nhà (thường là người chng/cha, có khi là người v/m, vàđôi lúc là người con) là người trong thc tế có quyn nhiu nht (5). Người có quyn thường dùng quyn ca mình đ áp đt nhng người khác trong nhà phi làm theo ý mình, nếu không l liu thì cũng tế nh kín đáo.

Tht vy, trong nhiu gia đình Vit Nam, cha m có khi ép buc con cái dùđã trưởng thành phi vâng li mình, thm chí trong c chuyn chúng lp gia đình vi ai hay chn ngh nghip gì.

Nhng người lp gia đình d nhn ra điu sau đây. Người chng thường dùng đng tin mình làm ra như mt li thế đ có quyn ép buc v theo ý mình. Ngược li, người v có th dùng tình cm hay dùng kh năng t chi nhng đòi hi ca chng đ ép buc ngược li. Ít khi người ta sn sàng đ cho nhau được t do, làm theo s thích hay quan nim ca mi người (6).

Tâm thc đc tài đc đoán y được biu l khá rõ ràng trong cuc đu tranh chng đc tài cng sn ti hi ngoi. Người ta sn sàng chng đi, mt sát, ty chay hay loi tr nhng người suy nghĩ và có lp trường chng cng hay chng đc tài khác vi mình. Tâm thc này chính là nguyên nhân sâu xa gây nên chia r và vô hiu hóa mi n lc to đoàn kết trong cng đng người Vit quc gia.

 đây, cũng cn phân bit gia chng đi  phn đi.

Khi mình nghĩ người khác sai, mình đúng, cho dù là ch quan, thì người có tâm thc dân ch có th lên tiếng phn đi người kia, nhưng đng thi sn sàng nghe người kia trình bày quan đim ca h. Hai bên nghe nhau, thuyết phc nhau, đ ri bên nào cm thy b thuyết phc thì sn sàng t b ý kiến ca mình đ thng nht quan đim vi bên kia. Nếu không thuyết phc được nhau thì h dng li  mc đ phn đi, không đi xa hơn, và hai bên cùng tôn trng quan đim ca nhau, đng thi đ cho nhau được t do hành đng theo quan đim ca mình. Không bao gi vì khác quan đim mà ghét nhau, tr thành đi th ca nhau, không đoàn kết được vi nhau.

Còn nhng người có tâm thc đc tài thì không chp nhn cho người khác có quan đim khác mình, nên không ch phn đi mà còn chng đi, nghĩa là mun trit h, ty chay, loi tr người kia. H quan đim chính tr khác nhau là lp tc coi nhau như thù đch.

Kinh nghim ca nhân loi cho thy: người nm quyn hay lãnh đo cng đng càng mun thng nht quan đim ca cng đng theo quan đim ca mình thì càng phát sinh chia r trong cng đng. Vì nhng người không đng quan đim vi lãnh đo mà b dùng quyn đ ép buc theo quan đim y thì s bt mãn và tìm cách tách ri khi cng đng, hoc lp nên mt cng đng khác. T đó gây nên tình trng chia r gây suy yếu cng đng.

Đ to s hài hòa trong các cng đng xã hi, nhng người lãnh đo có tâm thc dân ch thường hành x theo câu nói latinh ni tiếng này: "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas" (7). Xin dch đi ý như sau: Chuyn nào cn thiết phi thng nht thì mi thng nht, chuyn nào còn nghi ng, còn bt đng quan đim thì cho nhau được t do, nhưng trong c hai trường hp (trong mi s) thì phi đi x vi nhau bng tình người (8).

Khi có chuyn bt đng quan đim, nếu người ta không chng đi nhau, ch dng li  mc đ phn đi, người ta vn có th liên kết hay hp tác vi nhau thc hin nhng điu công ích hay nhng li ích chung. Nh đó s đoàn kết vn được duy trì. Còn khi đã chng đi nhau, mt sát nhau, coi nhau là k thù… thì ch phát sinh chia r, mt đoàn kết, và đương nhiên sc mnh s yếu đi.

Có th nói: nguyên nhân sâu xa gây nên mt đoàn kết đng thi vô hiu hóa mi n lc to đoàn kết chính là tâm thc đc tài tim n trong mi người chúng ta. Nó chi phi cách suy nghĩ, cách hành x ca chúng ta trong gia đình cũng như ngoài xã hi. Mun to đoàn kết đ có sc mnh, mun xây dng mt xã hi dân ch tht s trong tương lai, thì mi người phi nhn thc được tâm thc đc tài đó trong chính bn thân mình và phi t btâm thc đó. Hu hiu nht là phi rèn luyn cho mình tâm thc dân ch, nghĩa là biết tôn trng s khác bit và chp nhn người khác được có sthích, có quan nim, có cách hành x khác vi mình. Bng không, chúng ta s to nên nhng chế đ đc tài ngay trong chính gia đình mình, trong xã hi và trên đt nước mình. Chúng ta có lt đ được chế đ đc tài hin hành thì vi tâm thc này chúng ta cũng s lp nên nhng chế đ đc tài khác!

Tóm li, đoàn kết là chuyn ln, là chuyn chung ca quc gia, nhưng mun thành hin thc thì phi khi s t ni tâm mi người. Mi người phi quyết tâm t b tâm thc đc tài, t b thói quen: h thy khác bit vi mình là phn đi hay chng đi, không đ cho người khác được t do suy nghĩ theo khuynh hướng, s thích, suy nghĩ riêng ca h.  Quyết tâm đó phi được th hin trong tng li nói, tng hành đng c th, và phi được áp dng t nhng tp th nh như gia đình, ri đến các t chc mình tham gia, ri đến các cng đng Ch như thế chúng ta mi có th đoàn kết và thc hin được mt chế đ dân ch tht s và lâu dài.

Người Vit Thm Lng

__________________

(1) Thoái trào ca ch nghĩa cng sn đang din ra tng ngày ti Trung Quc cũng như ti Vit Nam qua nhng mâu thun, đi kháng đ kiu. Ti Trung Quc, thng kê cho biết c mi 6 phút có mt cuc biu tình. Ti Vit Nam, chưa có thng kê, nhưng biu tình ca dân oan, đình công ca công nhân, xung đường ca gii tr ngày càng nhiu và càng đông người tham gia. Thoái trào ca ch nghĩa CS làđiu tt nhiên, không tránh khi. Các đng viên cng sn biết rõđiu này hơn bt c ai, nên t my thp niên qua Ctn cũng như Trung Quc, làn sóng b nước ra đi đang dâng cao, không bao gi dt, có khác chăng ch là v mc đ nhiu hoc ít, công khai hay bí mt.

(2) Cũng như như ti Trung Quc, làn sóng đng viên t b đng , chng li đng  Vit Nam ngày càng lan rng. Khi đu vi Trn Dn, Phùng Quán, Phùng Cung và nhiu người khác trong v Nhân Văn Giai Phm, ri lan dn đến Hoàng Minh Chính, Trương Như Tng, Dương Qunh Hoa, Hoàng Hu Quýnh, Hunh Nht Hi, Hunh Nht Tn, Bùi Tín, Nguyn H, Trn Đ, Phm Quế Dương Phm Đình Trng, Đ Xuân Th…  Và mi nht, trong nhng năm gn đây, chúng ta được biết có Nguyn ChíĐc, Huy Đc, Trương Duy Nht,, Phm Viết Đào, nh nhng hành đng ni cm ca h. Rt nhiu đng viên đãâm thm t bđng vàđang âm thm chng li đng mà chúng ta chưa biết được... s này ngày càng đông. V Trương Duy Nht, Phm Viết Đào b bt mi đây là ch trương ca b chính tr nhm chn đng làn sóng bđng và chng li đng đang càng ngày càng đông.

(3) Tuy nhiên hin nay, ánh sáng đoàn kết đã hin ra cui đường hm phát sinh t trong nước. Các tôn giáo đang làm gương v vic này. Mi đây nht là s kin:

– "Sau 38 năm, ln đu tiên Pht giáo Hòa ho Thun túy t chc được l Khai Đo" vi s tham d ca nhiu chc sc tôn giáo bn

(http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/sau-38-nam-lan-au-tien-phat-giao-hoa.html#more)

– "Các chc sc 5 tôn giáo hp mt ti Dòng Chúa Cu Thế"

(http://www.chuacuuthe.com/2013/05/30/cac-chuc-sac-5-ton-giao-hop-mat-tai-dcct)

Các tôn giáo ti hi ngoi cũng liên kết vi nhau lên tiếng thay cho người dân b bt ming trong nước:

– "Hi đng Liên Tôn ti Houston (TX) t chc biu tình phn đi Trung Cng"

(http://nguoiviethouston.us/index.php/activity-section/public-info/578-578)

(4)  Thc ra, tâm thc ham quyn bính có ngun gc t tâm lý "mun gìđược ny" ca tt c mi người, và người ta cho đó là tiêu chun ca hnh phúc. Khi mong mun điu gì màđược mãn nguyn, ai cũng cm thy sung sướng, hnh phúc. Tđó con người có khuynh hướng phi làm sao đđt được nhng điu mình mun. Nhưng kh ni điu mình mun thường liên quan đến người khác, mà người khác li không mong mun ging mình, khiến cho điu mình mun không thc hin được. Vì thế, đđiu mình mun được thc hin, con người mun người khác phi chiu theo ý mình. Mun thế thì phi ép h quan nim ging mình, suy nghĩ và hành đng như mình. Nhưng làm sao ép người khác như vy được? Kinh nghim cho thy ch khi nào mình có quyn trên người khác thì mình mi ép buc hđược thôi. Tâm thc ham quyn bính phát sinh t tâm lýđó.

     Mt tâm lý khác là tiêu chun đ phán xét đúng sai ca mt người tùy thuc rt nhiu vào nhng gì người đóđược điu kin hóa, trong đó có vn đ giáo dc (t cha m, tôn giáo, nhà trường, xã hi...), kinh nghim sng, hoàn cnh, môi trường, v.v. Nhng gì phù hp vi nhng tiêu chun đó thìđược người đó cho làđúng, ngược li là sai. Tóm li, tiêu chun đ mi người xác đnh đúng sai là: ging mình làđúng, khác mình là sai. Thc ra đúng sai kiu y làđúng sai theo tiêu chun ch quan ca mình ch không phi tiêu chun khách quan. Nhng người được điu kin hóa khác mình hn nhiên có tiêu chun đúng sai khác vi mình. Đ thng nht quan đim thì phi theo mt tiêu chun duy nht, và tiêu chun y trong nhng môi trường xã hi có tâm thc đc tài là "lý k mnh bao gi cũng thng". K mnh đây là k nm quyn. Còn trong nhng xã hi tiên tiến, có tâm thc dân ch, biết tôn trng s khác bit gia người vi người, thì h thng nht quan đim theo ý kiến ca đa s.

     Hin nay, người Vit dường như chưa quen vi tâm thc dân ch, chúng ta còn chiu theo bn năng t nhiên ca con người là ham quyn bính và mun ép buc người khác quan nim, suy nghĩ, hành đng ging mình hay theo mình.

(5) Ngn ng Pháp có câu: "Qui paie commande" (ai tr tin, người đó ra lnh // the one who pays can order).

(6) Đ giúp người dân có tinh thn dân ch, tôn trng t do ca người khác, lut pháp ca Hoa K không cho phép cha mđược s dng bo lc như roi vt đép buc con cái theo ý mình, dù chúng còn tui v thành niên. Điu này gây bt li và to nhiu khó khăn cho các bc cha m trong vic giáo dc con cái. Nhưng nó giúp cho người dân ý thc v bn phn phi tôn trng t do ca người khác, chp nhn s khác bit trong quan nim, tư tưởng và cách hành đng ca người khác đi vi mình. Đây là mt cách rt tt đđào to tâm thc dân ch cho người dân: con cái còn nh ca mình mà mình còn phi tôn trng t do, hung gì người khác.

(7) Tiếng Anh là:  "Unity in necessary things; liberty in doubtful things; charity in all things" hay "in necessary things unity; in uncertain things freedom; in everything compassion"

(http://en.wikipedia.org/wiki/In_necessariis_unitas,_in_dubiis_libertas,_in_omnibus_caritas)

(8) Cha ông xưa có câu: "Anh em chém nhau đng sng, không chém nhau đng lưỡi". Nhng người cùng chiến tuyến vi nhau, khi bt đng ý kiến vi nhau, nếu có chng nhau thì cũng ch nên chng va va phi phi thôi, ch coi nhau như k thù thì còn gì là tình người, tình chiến hu na? Đó chính là phá hoi đoàn kết! 

Mi đc thêm:

1) Mt vài góp ý cho cuc đu tranh chng cng sn hin nay:
http://nguoivietthamlang2012.blogspot.com/2013/05/gopychocuocdautranh.html 

2) Đng mc by cng sn:
http://nguoivietthamlang2012.blogspot.com/2013/05/dungmacbaycongsan.html 

3) Nhn xét v hai phương cách đu tranh  chng cng:
http://nguoivietthamlang2012.blogspot.com/2013/05/nhanxetve2phuongcachdautranh.html 

4) Đu tranh Lùi đ Tiến
http://nguoivietthamlang2012.blogspot.com/2013/05/dautranh-luidetien.html 

5) Đu tranh đ chiến thng hay đ ly tiếng?
http://nguoivietthamlang2012.blogspot.com/2013/06/dautranhdechienthanghaydelaytieng.html 

6) Quay lưng vi nhng người bđng là t cht tay mình
http://nguoivietthamlang2012.blogspot.com/2013/06/quaylungvoinhungnguoibodang.html 

7) Chng đc tài hay chng ln nhau?
http://nguoivietthamlang2012.blogspot.com/2013/06/chongdoctaihaychonglannhau.html